Kontakt

Firma Handlowo Usługowa
Jan Pałka

ul. Dobrego Pasterza 36b
31-416 Kraków

tel.: +48 12 412 71 88
e-mail: biuro@palkafhu.pl

Formularz kontaktowy


POLITYKA PRYWATNOŚCI
W dniu 25 maja 2018 wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu. W niniejszym dokumencie F.H.U Jan Pałka przedstawia w jaki sposób wdraża w/w przepisy w odniesieniu do danych osobowych swoich kontrahentów i ich osób ich reprezentujących.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych jest F.H.U. Jan Pałka z siedzibą w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 36b, 31-416 Kraków. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Poprzez wyrażenie zgody, zgadzasz się na zbieranie, używanie i dzielenie się informacjami zgodnie z Polityką Prywatności. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, zachowujemy przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO
Wdrożyliśmy środki, aby zabezpieczyć dane osobowe przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym użyciem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa. Wdrażamy nasze wewnętrzne zasady, procedury i realizujemy szkolenia obejmujące ochronę danych, ich bezpieczeństwo i poufność.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH